ἑτεροούσιος

ἑτερο-ούσιος, ον,
A differing in substance, Porph. Sent.35. Adv. -ίως ib.37:—also in form [full] ἑτερούσιος, ψυχὴν ἐν ἀλλοτρίψ πράγματι καὶ ἑτερουσίψ συνδεδεμένην ib.32, cf. Iamb. Myst.1.19.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἑτεροούσιος — differing in substance masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ετεροούσιος — και ετερούσιος, ο (ΑΜ ἑτερούσιος, ον) 1. αυτός που διαφέρει ως προς την ουσία ή τη φύση, ο μη ομοούσιος 2. φρ. «ετερούσιον δόγμα» το δόγμα τῶν Αρειανιστών, οι οποίοι υποστήριζαν ότι στην Αγία Τριάδα ο Υιός είναι διαφορετικός από τον Πατέρα ως… …   Dictionary of Greek

 • ἑτεροουσίως — ἑτεροούσιος differing in substance adverbial ἑτεροούσιος differing in substance masc/fem acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑτεροούσιον — ἑτεροούσιος differing in substance masc/fem acc sg ἑτεροούσιος differing in substance neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑτεροουσίοις — ἑτεροούσιος differing in substance masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑτεροουσίου — ἑτεροούσιος differing in substance masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑτεροουσίους — ἑτεροούσιος differing in substance masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑτεροουσίων — ἑτεροούσιος differing in substance masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑτεροουσίῳ — ἑτεροούσιος differing in substance masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑτεροούσια — ἑτεροούσιος differing in substance neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἑτεροούσιοι — ἑτεροούσιος differing in substance masc/fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.